ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η έγκριση τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, σε ΟΤ επί του Βασικού Οδικού Δικτύου της Αττικής, εφόσον δεν εμπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς, και προστατευόμενες περιοχές, και μετά από άρση απαλλοτρίωσης. Ν.2831/00 άρθρο 29, Ν.3852/2010 άρθρο 280 §II.19, Ν.4067/2012 άρθρο 31 §1

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Ιανούαριος 31, 2017, 09:00
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 07:30