Απόφαση για την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος καθορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 07:30
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 07:28