Αρχείο κατανάλωσης καυσίμων σπαστήρα

Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα που αφορούν στην κατανάλωση καυσίμων σπαστήρα & δικύκλου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Ανακύκλωσης
Last Updated Ιανούαριος 16, 2020, 08:01
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2020, 08:01