Αρχείο στατιστικών στοιχείων δραστηριοτήτων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα, είδος υπηρεσιών και συχνότητα παροχής τους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset
Δημιουργός Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης
Last Updated Ιανούαριος 16, 2020, 13:00
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2020, 12:59