Απαλλοτριώσεις

Αρχείο αποφάσεων κήρυξης, ανάκλησης και άρσης απαλλοτρίωσης και Κτηματολογικών πινάκων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/Search_Expropr.jspx
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα Γ' Απαλλοτριώσεων
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 16, 2018, 13:25
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2018, 12:55
Custom License CC BY 4.0