Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2014 – Ευρωπαίοι Πολίτες

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2014 – Πλήθος Ευρωπαίων Πολιτών ανά Κράτος Μέλος και ανά Εκλογική Περιφέρεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιούλιος 3, 2015, 11:23
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2015, 10:23