Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήμα Πολ. Εφαρμογών - Αρχείο ρυμοτομικών σχεδίων

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήμα Πολ. Εφαρμογών - Αρχείο ρυμοτομικών σχεδίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κώστογλου Απόστολος - Αντωνιάδου Ζωή
Υπεύθυνος Συντήρησης Κώστογλου Απόστολος - Αντωνιάδου Ζωή
Last Updated Δεκέμβριος 31, 2019, 08:48
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 25, 2018, 10:31