Δελτία μέσης λιανικής τιμής μηνιαίας πώλησης λαδιών έτους 2017

Μηνιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης λαδιών για την ΠΕ Ιωαννίνων για το έτος 2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Last Updated Ιούνιος 29, 2018, 09:09
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 29, 2018, 09:07