Διαύγεια - ΟΑΣΑ ΑΕ

Διαύγεια Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

Ανάθεση Έργων / Προμηθειών / Υπηρεσιών / Μελετών Ανάληψη Υποχρέωσης Διορισμοί Δαπάνες Εγκύκλιοι Ισολογισμός – Απολογισμός Κανονιστικές Πράξεις Ατομικές Διοικητικές Πράξεις Πληρωμές Διακηρύξεις
Διοικητικές Πράξεις Συμβάσεις Υπηρεσιακές Μεταβολές

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 08:51
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 7, 2017, 08:10