ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gdday.damt.gov.gr/index.php/ddas/64-ddas-evr
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
Last Updated Ιανούαριος 21, 2019, 05:42
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018, 11:19