Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016

Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Last Updated Ιούνιος 18, 2019, 07:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 18, 2019, 07:37