Δωρεές προς τρίτους Τμήματος Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας

Εμπεριέχει τους φορείς, συλλόγους κλπ, για δωρεά βιβλίων προς δημιουργία ή ενίσχυση των βιβλιοθηκών τους, καθώς και τον αριθμό των βιβλίων που έχουν παραλάβει

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας
Last Updated Οκτώβριος 23, 2019, 07:07
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 23, 2019, 07:06