Εξέλιξη Οικονομικών Στοιχειών της Γ.Γ.Π.Π. Ετών 2013 έως 2017 (Εγκεκριμμένοι π/υ)

Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2013 έως 2017 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός Φορέας 43-620) σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΓΓΠΠ / Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης / Τμήμα Οικονομικού
Δημιουργός Μαρία Λυβιάκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Μάνος Ανδρουλάκης
Last Updated Οκτώβριος 6, 2017, 12:04
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 10:36
Custom License i. Αναφορά της πηγής προέλευσης των δεδομένων και της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής τους ii. Υποχρέωση μη διαστρέβλωσης του αρχικού νοήματος των δεδομένων iii. Μη θεμελίωση και αποποίηση ευθύνης φορέα για περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων iv. Αποποίηση ευθύνης φορέα για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση