Εξεταστές υποψήφιων οδηγών Δ/νσεων Μεταφορών Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης

Πίνακας κατάταξης εξεταστών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς Υποψήφιων Οδηγών ΠΚΜ Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Last Updated Μάιος 29, 2017, 08:17
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 06:55