Έγκριση μειοδότη Πυροφύλαξης Κτήματος Συγγρού 2018

URL: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A3%CE%A546%CE%A8%CE%A7%CE%9A6-%CE%915%CE%A1

Έγκριση μειοδότη Πυροφύλαξης Κτήματος Συγγρού 2018

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 28, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 28, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id7437e9b3-4fc5-4f7a-86d1-3f9be7fc3f9f
package id4fdad005-4a47-4066-b543-e62597e3d3a3
revision ida8f13f2a-5cbc-44c8-9ca0-e0ea31251380
stateactive