Εκχωρήσεις Αριθμών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.)

Εκχωρήσεις αριθμοδοτικών πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://eregistry.eett.gr/docs/el/user_guide.html#public-api
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Ιανούαριος 30, 2020, 12:04
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 27, 2015, 11:32