Έλεγχος Νομιμότητας Πράξεων ΟΤΑ Αττικής

Ακύρωση πράξεων μονομελών και συλλογικών οργάνων ΟΤΑ (άρθρα 214, 225, 226, 227, 238 Ν.3852/2010)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276308%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Ιανούαριος 27, 2017, 13:34
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 27, 2017, 13:33