ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2016

Τα ως άνω Δελτία Νομοθεσίας αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας (www.minadmin.gov.gr) σε εβδομαδιαία, διμηνιαία και ετήσια περίοδο αναφοράς και καταγράφουν τα νομοθετήματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση ανά έτος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 20, 2017, 12:34
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 20, 2017, 12:33