Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών (Σε Εκκαθάριση)

Περιέχονται στοιχεία διαθετών, συστατικών πράξεων, εκτελεστών διαθηκών/εκκαθαριστών, αντικειμένων - σκοπών και περιοχών εκπλήρωσης σκοπών. Το πλήρες σύνολο δεδομένων εμφανίζεται εάν στην αρχική οθόνη επιλέξουμε "Όλεςοποιοσδήποτε" και στη συνέχεια "Αναζήτηση". Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης στοιχείων "Διαθετών / Δωρητών", "Συστατικών Πράξεων", "Εκτελεστών" και "Αντικειμένων"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/ekathfakel.jspx
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 16, 2018, 13:25
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 09:30
Custom License CC BY SA 4.0