Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ (2016) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΕΤΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Last Updated Δεκέμβριος 15, 2016, 10:55
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016, 10:54