Γεωτρήσεις Κρήτης

Τα χαρακτηριστικά των σημείων υδροληψίας (συντεταγμένες, τοποθεσία, κλπ) έχουν αναρτηθεί όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδοχής.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί πλήρως από τη Δ/νση Υδάτων και αναρτώνται με κάθε επιφύλαξη.

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σημεία υδροληψίας είναι αυτά που έχουν περιέλθει και καταγραφεί από την Δ/νση Υδάτων μέχρι στο τέλος Νοεμβρίου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://data.apdkritis.gov.gr/el
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 1, 2023, 16:45
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:06