Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών (Εποπτείας και Άμεσης Διαχείρισης Υπ. Οικονομικών)

Περιέχονται στοιχεία Ιδρυμάτων διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών, διαθετών, συστατικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων δημοσίευσης διαθηκών, επωφελέστερης αξιοποίησης και/ή διάθεσης κοινωφελούς περιουσίας και ερμηνείας διαθηκών, διαταγμάτων εγκρίσεως σύστασης ιδρυμάτων και οργανισμών ιδρυμάτων, σκοπών, μέσων εκπλήρωσης και περιοχών εκπλήρωσης σκοπών, προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών. Το πλήρες σύνολο δεδομένων εμφανίζεται εάν στην αρχική οθόνη επιλέξουμε "Όλεςοποιοσδήποτε" και στη συνέχεια "Αναζήτηση". Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης στοιχείων "Ιδρυμάτων / Διαχειριστών", "Διαθετών / Δωρητών", "Συστατικών Πράξεων", "Νομοθετημάτων", "Σκοπών" και "Οικονομικών Στοιχείων"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/fakelos.jspx
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Β' Εποπτείας
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 16, 2018, 13:28
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 09:12
Custom License CC BY SA 4.0