Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών και ...

URL: https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfId=anarthseis-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/anarthseis-task-flow.xml

Περιέχονται ανακοινώσεις και προσκλήσεις για αξιοποίηση της περιουσίας, εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρον/μιών, προκηρύξεων χορήγησης υποτροφιών, ενισχύσεων και βραβείων, αιτήσεων προς το δικαστήριο του άρθρου 10 ν.4182/2013 και οικονομικών στοιχείων κοινωφελών περιουσιών, προσκλήσεων αξίωσης κληρονομικού δικαιώματος επί σχολαζουσών κληρονομιών και κληρώσεων για το Μητρώο του άρθρου 16 ν.4182/2013. Το πλήρες σύνολο δεδομένων εμφανίζεται εάν στην αρχική οθόνη επιλέξουμε "Όλεςοποιοσδήποτε" και στη συνέχεια "Αναζήτηση".

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 6, 2018
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018
Διαμόρφωση XHTML
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatXHTML
id3802b9e5-e59d-4778-af0a-39db7f260a1f
package idad04c381-89e4-46a7-bb84-684c289c7644
revision id3170324d-5616-42ad-8cfc-de2ae0a2f514
stateactive