Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Περιέχονται ανακοινώσεις και προσκλήσεις για αξιοποίηση της περιουσίας, εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρον/μιών, προκηρύξεων χορήγησης υποτροφιών, ενισχύσεων και βραβείων, αιτήσεων προς το δικαστήριο του άρθρου 10 ν.4182/2013 και οικονομικών στοιχείων κοινωφελών περιουσιών, προσκλήσεων αξίωσης κληρονομικού δικαιώματος επί σχολαζουσών κληρονομιών και κληρώσεων για το Μητρώο του άρθρου 16 ν.4182/2013. Το πλήρες σύνολο δεδομένων εμφανίζεται εάν στην αρχική οθόνη επιλέξουμε "Όλεςοποιοσδήποτε" και στη συνέχεια "Αναζήτηση".

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 16, 2018, 13:26
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 10:37
Custom License CC BY SA 4.0