Καθορισμένος Αιγιαλός

Πρόκειται για τα διανύσματα του καθορισμένου αιγιαλού (με ΦΕΚ ή με οριστικοποίηση της ΠΟΑ). Για να δείτε τον καθορισμό που σας ενδιαφέρει, υπάρχουν 2 τρόποι επιλογής: Α)με κριτήρια την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ή τον αριθμό ΥΥΝ, ή τα στοιχεία του ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία) Β) με κριτήρια τα γεωγραφικά στοιχεία. Επιλέγετε πρώτα την αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια την περιφέρεια, το νομό κλπ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων. Για να εμφανιστεί στο χάρτη δεξιά η εγγραφή που ενδιαφέρει, πατάτε την επιλογή «πλοήγηση»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Α' Τεχνικών Θεμάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Αύγουστος 31, 2018, 10:50
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2018, 10:49
Custom License CC BY SA 4.0