Καθορισμός δαπανών πρόληψης/ αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ και Υπουργού Οικονομικών άρθρ. 11 ΠΔ 148/2009

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Σεπτέμβριος 11, 2018, 07:22
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 7, 2018, 07:33