Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και πίνακας κατανομής ετήσιου σωρευτικού στόχου

Υπόχρεα Μέρη για την εφαρμογή του καθεστώτος υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης κατά το επόμενο έτος αναφοράς και κατανομή ετήσιου σωρευτικού στόχου σε αυτά (Υ.Α.οικ.174063/28.03.2017, ΦΕΚ Β’ 1242).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 9, 2018, 08:28
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 08:27