Κανονιστικές πράξεις και λοιπες ατομικες διοικητικές πράξεις

Κανονιστικές πράξεις και λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από την Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαργωμένος Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης
Last Updated Μάρτιος 6, 2018, 09:59
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 09:50