Καταγραφή τονάζ του υλικού που εισάγεται στην πρέσα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το αρχείο περιέχει την ημερήσια καταγραφή τονάζ του υλικού που εισάγεται στην πρέσα του Δήμου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset
Δημιουργός Τμήμα Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Last Updated Ιούνιος 14, 2020, 15:12
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 12, 2019, 12:08