Καταγραφή των δραστηριοτήτων του εργοταξίου Ωραιοκάστρου

Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή των δραστηριοτήτων (αφίξεις οχημάτων, μεταφορά υπολείμματος, μεταφορά θρυμματισμένου υλικού, λειτουργία σπαστήρα) του εργοταξίου Ωραιοκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο 2015.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ανακύκλωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 14, 2020, 14:40
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 10:15