Κατάλογος αναρτήσεων στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και προσκλήσεων, οι οποίες αφορούν προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, μελετών και έργων

Το αρχείο περιέχει στοιχεία για τις αναρτήσεις, στις οποίες προέβη το Τμήμα Διαφάνειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές προκύπτουν από τον ΟΕΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι αναρτήσεις αφορούν διακηρύξεις, διαβουλεύσεις και προσκλήσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, μελετών και έργων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Διαφάνειας
Last Updated Οκτώβριος 9, 2019, 06:26
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 9, 2019, 06:23