Κατάλογος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Δ/νσης Πληροφορικής

Λίστα ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 07:41
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 07:39