Κατάλογος Μουσείων, Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων κόμβου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" - αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α

Κατάλογος Μουσείων, Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων κόμβου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" - αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α με διοικητική πληροφορία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Last Updated Σεπτέμβριος 26, 2016, 07:30
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 26, 2016, 07:28