Κίνηση οχημάτων ΟΤA Αττικής

Έκδοση αποφάσεων σχετικών με την κίνηση/ κατ’ εξαίρεση οδήγηση/κυκλοφορία εκτός ορίων περιοχής Δήμου/μίσθωση/ υπερκατανάλωση καυσίμων/ αγορά/ απόσυρση οχημάτων Δήμων και ΝΠΔΔ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%22&page=2&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276308%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 08:44
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 08:22