Κοινωφελείς Περιουσίες

Αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες (Απολογισμοί - Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Υποτροφίες).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούλιος 6, 2018, 09:43
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 6, 2018, 08:32