Λίστα Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

Λίστα Καταχωρητών που έχουν συμμορφωθεί με το νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 593/Β/2011).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://eregistry.eett.gr/docs/el/user_guide.html#public-api
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Ιανούαριος 30, 2020, 11:32
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 9, 2015, 10:15