Μεγάλες πηγές Κρήτης

Μεγάλες πηγές Κρήτης και δεδομένα (απορροή)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://data.apdkritis.gov.gr/el
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 1, 2023, 16:46
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:00