Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Κατάλογος των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών. Εμφανίζει τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://eregistry.eett.gr/docs/el/user_guide.html#public-api
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Ιανούαριος 30, 2020, 11:06
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 9, 2015, 10:47