Νομοθεσία Δ/νσης Πληροφορικής

Η βασική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Δ/νσης Πληροφορικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 16, 2017, 06:54
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 06:41