Νομολογία Δημοσίων Κτημάτων, Αιγιαλού, Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων

Νομολογία δημοσίων κτημάτων, αιγιαλού, ανταλλαξίμων κτημάτων, απαλλοτριώσεων. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εγγράφων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/nomologia.jspx
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 16, 2018, 13:32
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2018, 13:09
Custom License CC BY 4.0