Οργάνωση Υπηρεσίας-αποφάσεις-Διοικητικές πράξεις (Διεύθυνση Δασών Τρικάλων)

Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικού μηχάνηματος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Δασών Τρικάλων
Υπεύθυνος Συντήρησης Ζυγογιάννης Βασίλειος
Last Updated Μάιος 4, 2016, 06:01
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2016, 05:55