ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 3ης ΥΠΕ ΕΤΟΥΣ 2016

Στοιχεία Νοσηλευτικής κίνησης Νοσοκομείων (συνολικά και ανά Τμήμα/Μονάδα) Επισκεψιμότητα Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείων Παρουσίαση συγκριτικών/συγκεντρωτικών στοιχείων Νοσοκομείων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Δεκέμβριος 7, 2017, 09:27
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017, 09:00