ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δίνεται σε πίνακα excel το σύνολο των αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων δασικών εκτάσεων, η θέση, το εμβαδόν, ο σκοπός της παραχώρησης, το ΑΔΑ κάθε απόφασης όπου υπάρχει ( 2010 και εντεύθεν)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Last Updated Ιανούαριος 4, 2017, 13:01
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 4, 2017, 11:19