ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ/Χ ΠΟΡΟΥ

Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις εκδοθείσες αποφάσεις κατεδάφισεις αυθαιρέτων κατασκευών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γαζή Αναστασία
Last Updated Μάιος 2, 2017, 09:38
Δημιουργήθηκε Μάιος 2, 2017, 09:31