ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΜΑΪΟΣ 2018)

Παρακολούθηση διαγωνιστικών διαδικασιών του Νοσοκομείου μηνός Μαϊου 2018. Αφορά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι συμβασιοποιημένοι διαγωνισμοί, εν εξελίξει διαγωνισμοί και διαγωνισμοί που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Υπεύθυνη Ανάρτησης: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Καραφερη
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 07:53
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 25, 2018, 10:40