Πίνακας Μεταβολών Αριθμού Προσωπικού

Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τις αλλαγές στο προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Οικονομικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 2, 2017, 10:51
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 2, 2017, 10:50