Πίνακες ιατρικών ειδικοτήτων της ΠΑΜΘ

Στη σελίδα αυτή ο πολίτης μπορεί ν' αναζητήσει και να βρει πληροφορίες για τα άτομα που είτε είναι ειδικευόμενοι σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα προσφέρεται από το νοσοκομείο της κάθε Περιφερειακής Ενότητας της ΠΑΜΘ, είτε αναμένουν να ξεκινήσουν την ειδικότητα. Σε κάθε ιατρική ειδικότητα φαίνονται δύο πίνακες. Στον πρώτο παρουσιάζονται τα άτομα που υπηρετούν την ειδικότητα στο νοσοκομείο. Στον δεύτερο φαίνονται τα άτομα που αναμένουν να ξεκινήσουν την ειδικότητα. Το σύνολο των δεδομένων σε κάθε ΠΕ καταχωρείτε από την αντίστοιχη Δ/νση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας όποτε υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης των δεδομένων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-05-19-37-1
Δημιουργός Παναγιώτης Μπονόβας
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτης Μπονόβας
Last Updated Ιανούαριος 20, 2016, 10:44
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 4, 2016, 21:57