Πράξεις Χαρακτηρισμού Δασαρχείων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Πράξεις Χαρακτηρισμού (αρ. 14 του Ν. 998/79) περιφέρειας αρμοδιότητας των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναρτημένες στη Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Φώτιος Θεοδωρόπουλος
Υπεύθυνος Συντήρησης Φώτιος Θεοδωρόπουλος
Last Updated Μάρτιος 16, 2017, 09:55
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 8, 2017, 06:27