Πράξεις Χωροταξικού - Πολεοδομικού Περιεχομένου

Πράξεις Χωροταξικού - Πολεοδομικού Περιεχομένου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Βασίλειος Μαθιουδάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασίλειος Μαθιουδάκης
Last Updated Φεβρουάριος 22, 2017, 08:33
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 22, 2017, 08:30