Προσδιορισμός μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009

Υπουργική Απόφαση άρθρ. 8, 9 & 10 ΠΔ 148/2009.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Σεπτέμβριος 17, 2018, 10:25
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 7, 2018, 07:27